CENNIK USŁUG

 • Konsultacja psychologiczna – 150 zł (pierwsza wizyta obejmująca pogłębiony wywiad psychologiczny, wstępne rozpoznanie możliwych przyczyn zgłaszanych trudności, ustalenie dalszych działań w postaci: kroków diagnostycznych, oddziaływań wsparciowych lub terapeutycznych )
 • Terapia psychologiczna -130 zł
 • Badanie inteligencji dzieci i młodzież- 350 zł (cena z wydaniem pisemnej opinii)
 • Badanie inteligencji dorośli -350 zł (cena z wydaniem pisemnej opinii)
 • Testy Organika- 300 zł z wyd. opinii
 • Badanie osobowości Testem MMPI-2 (500 zł cena z wydaniem opinii i omówieniem wyników badania)
 • Badania psychologiczne kierowców – 150 zł
 • Badanie psychologiczne celem uzyskania pozwolenia na broń – 300 zł
 • Badanie funkcjonowania emocjonalnego dzieci i młodzieży – 200 zł
 • Badanie funkcjonowania emocjonalnego dorośli – 250 zł
 • Badanie dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu – 150 zł (Kwestionariusz ASRS dla rodzica)
 • Badanie neuropsychologiczne dorośli – 350-600 zł (cena z wydaniem opinii, cena w zależności od zakresu badania,  badania może obejmować od 1-3 spotkań diagnostycznych)
 • Porada wychowawcza stacjonarna- 120 zł
 • Porada psychologiczna online-100 zł (porada online udziela psycholog Paula Ratusińska-Gromny)
 • Szkolenia- wycena indywidualna

Adres: ul. Sienkiewicza 1, lokal 34, Mielec

Rafał Gromny: 502 560 377

Paula Ratusińska-Gromny: 798 683 154

Marta Gromny: 512 318 578

E-mail: rafalgromny@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAM