Pomoc psychologiczna 2018-02-07T20:03:30+01:00

KOMU POMAGAMY?

Jesteśmy zespołem specjalistów, dla których najwyższym dobrem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Pomagamy zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym.

JAK POMAGAMY?

 Konsultacja psychologiczna

Stanowi jednorazowe spotkanie z psychologiem, którego ideą jest określenie specyfiki problemów lub przestrzeni do zmiany oraz podanie propozycji adekwatnych metod pracy, niezbędnych do rozwiązania danego problemu.

 Terapia psychologiczna

Oferujemy terapię w formie indywidualnej i grupowej.
Udzielamy profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych oraz sytuacji trudnych, takich jak np. trudności w związku, żałoba, choroba przewlekła.

Pomagamy również nastolatkom i ich rodzicom w przezwyciężeniu kryzysów charakterystycznych dla wieku dorastania.
Udzielamy wsparcia rodzicom, którzy doświadczają trudności w procesie wychowywania swojego dziecka.

Formy terapii:
– Terapia indywidualna

CZYTAJ WIĘCEJ

 Interwencja kryzysowa

Forma wsparcia, która jest kierowana głównie do osób oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Interwencja kończy się w momencie uzyskania przez osobą poczucia równowagi i bezpieczeństwa oraz uzgodnieniu kierunku rozwiązania problemu, który spowodował kryzys. Bardzo często dopiero po jej zakończeniu jest możliwe wprowadzenie dodatkowych form wsparcia np. w postaci terapii psychologicznej.

 Dzieci/młodzież – warsztaty

Poczucie własnej wartości, umiejętność nawiązywaniu i podtrzymywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych to kompetencje niezbędne do prawidłowego rozwoju zarówno dziecka, jak i nastolatka.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży stanowią okazję do rozwinięcia niezbędnych kompetencji społeczno-emocjonalnych młodego człowieka, kształtując jednocześnie takie cechy jak: pewność siebie, empatia, poczucie odpowiedzialności za własne zachowania, szacunek do drugiego człowieka, poczucie przynależności. Zachęcamy do udziału w warsztatach przygotowanych specjalnie dla dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych.

 Diagnoza psychologiczna

To etap poszukiwania przyczyny zgłaszanych przez klienta problemów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi psychologicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszaty grupowe

Warsztaty grupowe to forma zajęć skierowana do dzieci w różnym wieku (grupy w wieku: 4-6 lat oraz dzieci z klas 1-3). Zajęcia kształtują kompetencje społeczno- emocjonalne dzieci. Poprzez wspólne spędzanie czasu, otwartość w wyrażaniu własnych potrzeb i emocji, wspieranie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań dzieci mają okazję rozwijać: pewność siebie, asertywność oraz poczucie własnej wartości.
Warsztaty są prowadzone przez dwóch doświadczonych w pracy z dziećmi psychologów.

Główne cele zajęć:

  • rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dziecka
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
  • rozwijanie otwartości w wyrażaniu własnych myśli i potrzeb
  • budowanie samooceny i pewności siebie
  • rozwijanie zachowań asertywnych
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Koszt jednego warsztatu: 35 zł
Grupy dzieci liczą : 5-7 osób
Warsztaty grupowe składają się z: 8-10 spotkań.

KONTAKT

SERDECZNIE ZAPRASZAM