Diagnoza psychologiczna
– dzieci i młodzież
– osoby dorosłe

CZYTAJ WIĘCEJ

 Badania psychologiczne kierowców oraz konsultacje psychologiczne z zakresu medycyny pracy.

CZYTAJ WIĘCEJ

 Badania psychologiczne broń

CZYTAJ WIĘCEJ

Pakiety badań

 Intelekt, funkcjonowanie osobowościowe + badanie temperamentu, efektywność radzenia sobie ze stresem 

Czynności diagnostyczne obejmują:

 • Pogłębiony wywiad psychologiczny
 • Badanie inteligencji wrodzonej
 • Badanie cech osobowości
 • Badanie temperamentu
 • Badanie dominujących strategii radzenia sobie ze stresem
 • Wydanie pisemnej opinii

 Funkcjonowanie poznawcze

Czynności diagnostyczne obejmują:

 • Inteligencja
 • Pamięć wzrokowa
 • Poziom uwagi
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Szybkość i adekwatność reakcji
 • Wydanie pisemnej opinii

Diagnoza Spektrum Autyzmu ASRS

Kwestionariusz ASRS pomaga identyfikować cechy autyzmu u dzieci od 2 r.ż. do 18 r.ż. ASRS to metoda, która dostarcza informacji z dużej liczby źródeł. Posiada wersję dla rodzica oraz nauczyciela/ opiekuna co daje możliwość uzyskania informacji z wielu źródeł. ASRS zawiera szeroki zakres zachowań, które powiązane są z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak na przykład deficyty uwagi, problemy w zakresie komunikacji, trudności w kontaktach z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi. Kwestionariusz zawiera kryteria diagnostyczne AD z DSM-IV- TR oraz DSM-5.

Czynności diagnostyczne obejmują:

 • Pogłębiony wywiad psychologiczny z rodzicami
 • Rozmowa z dzieckiem i obserwacja dziecka w trakcie zabawy (obserwacja prowadzona niezależnie przez 2 doświadczonych psychologów).
 • Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej z wykorzystaniem kwestionariusza ASRS
 • Rozmowa z nauczycielami dziecka w szkole
 • Wydanie pisemnej opinii

Diagnoza Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI-2)

Zestaw kwestionariuszy CDI-2 umożliwia dokonanie całościowej oceny depresji dziecięcej. CDI- 2 umożliwia diagnozę dzieci i młodzieży w wieku od 7 roku życia do 18 roku życia.

Czynności diagnostyczne obejmują:

 • Pogłębiony wywiad psychologiczny z rodzicami dziecka+ wykonanie kwestionariusza CDI-2 dla rodzica
 • Rozmowa z dzieckiem + wykonanie kwestionariusza do samoobserwacji
 • Wywiad z nauczycielami dziecka + wykonanie wersji kwestionariusza dla nauczycieli
 • Wydanie pisemnej opinii

Diagnoza Neuropsychologiczna

Jest to specjalistyczna odmiana diagnozy psychologicznej, polegająca na ocenie metodami psychologicznymi funkcji psychicznych oraz zachowania. W diagnozie neuropsychologicznej analizie poddaje się procesy poznawcze (percepcję, myślenie, procesy pamięciowe, funkcje wykonawcze, procesy uwagi), afektywne (specyfikę przeżywanych i ujawnianych emocji, natężenie emocji, adekwatność i stabilność), poziom wglądu- samoświadomości własnego zachowania i funkcjonowania w sferze relacji interpersonalnych.

Diagnoza neuropsychologiczna jest niezwykle istotna w przypadku oceny funkcjonowania pacjentów neurologicznych, osób doświadczających trudności poznawczych (kłopoty z  percepcją, pamięcią, myśleniem, uwagą), osób w wieku senioralnym, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Czynności diagnostyczne obejmują:

 • Wywiad kliniczny
 • Badanie Skalą Minimental- badanie zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta
 • Badanie pamięci i percepcji wzrokowej (Test Pamięci wzrokowej Bentona)
 • Ocena zaburzeń pamięci w czasie uczenia się na materiale figuralnym (Test DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu)
 • Badanie procesów uwagi, funkcji wykonawczych, zdolności wzrokowo motorycznych, sekwencyjnego przetwarzania informacji ( CTT- kolorowy test połączeń wersja dla dorosłych)
 • Badanie osobowości (EPQ-r )
 • Wystawienie pisemnej opinii psychologicznej

KONTAKT