Zespół 2018-09-13T17:08:32+02:00

Rafał Gromny

Absolwent psychologii na wydziale psychologii klinicznej i neuropsychologii UMCS w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studium pedagogiczne Politechniki Krakowskiej uprawniające do pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Ukończył kurs psychoterapii dzieci i młodzieży (160 h) organizowany przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej MENSANA w Krakowie pozwalający na pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w obszarze: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, całościowych zaburzeń rozwoju, tików nerwowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń eksternalizacyjnych   .

Doświadczenie zawodowe jako psycholog zdobywał pracując w Poradnii Zdrowia Psychicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie, szkołach podstawowych oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji w Mielcu.

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy psychologicznej osobom doświadczającym stanów obniżonego nastroju, niskiej samooceny, znajdujących się w sytuacjach życiowego kryzysu. Ważnym aspektem jego pracy terapeutycznej jest również diagnozowanie oraz rozwijanie kompetencji społecznych dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki poznawczo -behawioralne.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Paula Ratusińska – Gromny

Psycholog, mediator, nauczyciel. Ukończyła psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej, na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Lublinie. Posiada również przygotowanie pedagogiczne niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Od kilku lat pracuje w placówkach oświatowych, m.in. w przedszkolach. W swojej pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej, terapią psychologiczną, współprowadzeniem zajęć grupowych dla dzieci czy zajęć warsztatowych przeznaczonych dla Rodziców dzieci przejawiających trudności wychowawcze. Jej zainteresowania zawodowe to przede wszystkim mutyzm wybiórczy – prowadzi terapię dzieci z diagnozą mutyzmu wybiórczego. Na terenie przedszkoli, w których pracuje, prowadzi zarówno obserwację, zajęcia grupowe jak i zajęcia indywidualne.


W swoim poprzednim miejscu pracy – gimnazjum, była odpowiedzialna za organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzenie zajęć grupowych. Ukończyła roczny kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowany przez Ośrodek Terapii Poznawczo-behawioralnej MENSANA w Krakowie. Nieustannie dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz posiadanych kompetencje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach czy konferencjach naukowych.
W wolnym czasie oddaje się swoim pasjom jakimi są kulinaria i podróże.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Marta Gromny

psycholog, logopeda, terapeuta zaburzeń wieku rozwojowego. Specjalista z 35- letnim stażem pracy w zawodzie psychologa w placówkach oświatowych oraz medycznych. Posiada uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń wieku rozwojowego typu: zaburzenia funkcji poznawczych, problemy emocjonalne, zaburzenia psychosomatyczne (problemy nerwicowe, lękowe, depresyjne). Specjalizuje się w psychologii klinicznej i neuropsychologii dziecka oraz osób dorosłych, prowadzi również terapię zaburzeń mowy i języka.  

Mirona Liniewicz

Psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim z przygotowania pedagogicznego. Jest pracownikiem Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji w Mielcu, w której wspiera rozwój dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom z różnymi formami zaburzeń.

Jej praca zawodowa skupia się na stosowaniu oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na dzieci i osoby dorosłe z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Swoją przyszłość zawodową w szczególności wiąże z diagnozą i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, koncentrując się na dalszym rozwoju swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAM