Jesteśmy pracownią wpisaną do rejestru komendanta wojewódzkiego Policji jako jednostka przeprowadzająca badania psychologiczne osób ubiegających się o uzyskanie pozwolenia na broń.

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

  • osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencję (myśliwska, sportowa, palna)
  • kandydatów ubiegających się na stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, strażnika miejskiego
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • inspektorów transportu drogowego posługujący się bronią palną
  • badania górników pracujących przy materiach wybuchowych
  • psychologiczne badania pracowników ochrony

KONTAKT