DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna dziecka – to zazwyczaj od 2-4 spotkań z dzieckiem oraz od 1 do 2 spotkań z rodzicem. W jej trakcie psycholog przeprowadza wywiad z dzieckiem, rodzicami, oraz stosuje odpowiednie testy psychologiczne celem dookreślenia źródła zgłaszanych problemów. Po zakończonym etapie diagnozy planowane są dalsze oddziaływania pomocowe dla dziecka.

Diagnoza psychologiczna dorosłego – diagnozę psychologiczną rozpoczyna rozmowa i pogłębiony wywiad psychologiczny dotyczący źródła zgłaszanego problemu. W zależności od zgłaszanych trudności psycholog dobiera odpowiednie narzędzia psychologiczne celem weryfikacji i dookreślenia rzeczywistych źródeł problemu. W dalszej kolejności planowane są kolejne oddziaływania, mające na celu redukcję lub całkowite wyeliminowanie zgłaszanych problemów.

Diagnoza psychologiczna:

  • badanie intelektu
  • badanie osobowości
  • badanie temperamentu
  • badanie stylów radzenia sobie ze stresem
  • diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • diagnoza depresji dzieci i młodzieży
  • Diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego

KONTAKT